ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR FRÅN

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR FRÅN

www.asamodo.se

Välkommen till Asado Grillkultur GmbH!

§1
Tillämpningsområde och leverantör


(1) De allmänna villkoren (nedan kallade "AGB") gäller för Asado Grillkultur GmbH:s (nedan kallad "leverantören") försäljning av produkter till dig i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen.

(2) Alla avvikande villkor från kunden kommer att avvisas.

(3) Läs dessa villkor noggrant innan du gör en beställning hos Asado Grillkultur GmbH. Genom att göra en beställning hos Asado Grillkultur GmbH samtycker du till att dessa försäljningsvillkor tillämpas på din beställning.

(4) På Asado Grillkultur GmbH erbjuder vi dig försäljning av följande produkter:

Asado Grillkultur GmbH erbjuder grillar och andra produkter. Grillarna och de andra produkterna är avsedda att göra det möjligt för kunden att uppleva grillning som en upplevelse och inte bara som en annan form av matberedning.

§2
Ingående av avtal

(1) Avtal på denna portal kan endast ingås på tyska.

(2) Erbjudandena riktar sig uteslutande till slutkunder med fakturerings- och leveransadress i Tyskland.

När det gäller enskilda skrymmande varor kan de möjliga leveransadresserna och leveransplatsen begränsas; begränsningen visas i respektive listpris.

(3) Kunden måste vara 18 år eller äldre.

(4) Presentationen av varorna i onlinebutiken utgör inte ett juridiskt giltigt erbjudande. Presentationen av varorna inbjuder endast kunden att göra ett erbjudande.

(5) Din beställning utgör ett erbjudande till Asado Grillkultur GmbH om att ingå ett köpeavtal. Kunden lämnar ett bindande erbjudande när de har gått igenom onlinebeställningsprocessen genom att ange den information som begärs där och klicka på knappen "Betala nu" i det sista beställningssteget

(6) Köpeavtalet eller hyresavtalet mellan leverantören och kunden ingås först när leverantören utfärdar en förklaring om godkännande. Detta sker på det tidigare av de två datumen, antingen genom att skicka varorna eller genom att skicka en avsändningsbekräftelse via e-post. Observera att bekräftelsen på mottagandet av din beställning inte utgör en förklaring om godkännande i den mening som avses ovan.

(7) Andrahandsuthyrning är inte tillåten. Hyrestagaren är fullt ansvarig för eventuella skador på eller förlust av hyresobjektet.

(8) Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen, får hyresobjektet endast användas av hyrestagaren. Utrustningen måste användas och drivas i enlighet med de lagstadgade föreskrifterna.

(9) Giltigheten av avtal om större kvantiteter än vad som är normalt för hushåll samt kommersiell återförsäljning av inköpsobjektet kräver uttrycklig bekräftelse från leverantören. Detta gäller både för antalet produkter som beställs som en del av en beställning och för att placera flera beställningar för samma produkt, där de enskilda beställningarna omfattar en normal hushållskvantitet.

(10) Dina beställningar lagras av oss efter att avtalet har ingåtts. Om du förlorar dina beställningsdokument, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon. Vi skickar då en kopia av beställningsuppgifterna till dig.

(11) Du samtycker till att ta emot fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor kommer att göras tillgängliga för dig via e-post eller i kundkontot på webbplatsen. Vi kommer att informera dig för varje leverans i leveransbekräftelsen om en elektronisk faktura är tillgänglig. Ytterligare information om elektroniska fakturor finns på vår webbplats.

§3
Priser och fraktkostnader

(1) Våra priser inkluderar tillämplig lagstadgad moms och är föremål för en fast fraktavgift och frakttillägg. Frakttilläggen varierar beroende på typ av leverans och artikelns beskaffenhet.

(2) Trots våra ansträngningar kan ett litet antal produkter i vår katalog vara felaktigt prissatta. Vi kontrollerar priserna när vi behandlar din beställning och innan vi tar ut betalning. Om en produkt är felaktigt prissatt och det korrekta priset är högre än priset på webbplatsen, kommer vi att kontakta dig innan vi skickar varorna för att fråga dig om du vill köpa produkten till det korrekta priset eller avbryta beställningen. Om det korrekta priset för en produkt är lägre än det pris som anges av oss, kommer vi att debitera det lägre beloppet och skicka produkten till dig.

(3) De priser som gäller vid tidpunkten för beställningen gäller. Om listpriser finns tillgängliga gäller de listpriser som är giltiga vid tidpunkten för beställningen.

§4
Leverans och avbeställning

(1) Om inget annat har avtalats sker leveransen till den leveransadress som kunden har angett. På webbplatsen hittar du information om tillgängligheten för produkter som säljs av Asado Grillkultur GmbH (t.ex. på respektive produktdetaljsida). Vi vill påpeka att all information om tillgänglighet, avsändning eller leverans av en produkt endast är en uppskattning och en ungefärlig vägledning. De utgör inte bindande eller garanterade avsändnings- eller leveransdatum, såvida detta inte uttryckligen anges som ett bindande datum i avsändningsalternativen för respektive produkt.

(2) Om Asado Grillkultur GmbH under behandlingen av din beställning inser att produkter som beställts av dig inte är tillgängliga, kommer du att informeras separat via e-post eller via ett meddelande i ditt kundkonto. Kundens lagstadgade anspråk påverkas inte.

(3) Om leverans till kunden inte är möjlig på grund av att de levererade varorna inte passar genom kundens ytterdörr, ytterdörr eller trappa eller för att kunden inte finns på den leveransadress som han har angett, även om leveranstiden meddelades kunden med rimlig förvarning, bär kunden kostnaderna för den misslyckade leveransen.

(4) Leverans skall ske i enlighet med kundens betalningsmetod. Vid förskottsbetalning ska leveransen ske efter det att betalningsordern har utfärdats till den överförande banken. Vid betalning med Paypal, kreditkort, presentkort, direktdebitering, omedelbar banköverföring eller faktura kommer leveransen att ske efter att avtalet har ingåtts.

(5) Om din beställning skickas i mer än ett paket kan du få en separat leveransbekräftelse för varje paket. I detta fall ingås ett separat köpeavtal mellan oss för varje leveransbekräftelse för de produkter som anges i respektive leveransbekräftelse.

produkter som anges i respektive leveransbekräftelse. Avtalspartner är Asado Grillkultur GmbH. Oberoende av din ångerrätt kan du när som helst och kostnadsfritt annullera din beställning av en produkt innan den tillhörande leveransbekräftelsen skickas.

(6) Denna ångerrätt gäller inte för vissa produktgrupper och tjänster, inklusive digitalt innehåll eller programvara som inte levereras på en fysisk databärare (t.ex. på en CD eller DVD), förutsatt att nedladdningen eller användningen (beroende på vilket som är tidigare) har påbörjats.

§5
Återlämnande av hyrda produkter

(1) Hyrestagaren ska vid hyrestidens utgång återlämna hyresobjektet till uthyraren eller dennes befullmäktigade representant i rent och felfritt skick.

(2) Om hyresobjektet inte rengörs debiteras hyresgästen alla kostnader för rengöring.

§6
Tull

(1) Om du beställer produkter från Asado Grillkultur GmbH för leverans utanför Europeiska unionen, kan du bli föremål för importtullar och skatter, som tas ut när paketet når den angivna destinationen. Eventuella extra avgifter för tullklarering måste bäras av dig; vi har ingen kontroll över dessa avgifter. Tullbestämmelserna varierar kraftigt från land till land, så du bör kontakta ditt lokala tullkontor för mer information.

(2) Observera också att när du beställer från Asado Grillkultur GmbH anses du vara den registrerade importören och måste följa alla lagar och förordningar i det land där du tar emot produkterna. Skyddet av dina uppgifter är viktigt för oss och vi vill uppmärksamma våra internationella kunder på att gränsöverskridande leveranser kan öppnas och inspekteras av tullmyndigheterna. För mer information, läs vår tullinformation.

§7
Betalning

(1) Kunden kan betala för varorna med hjälp av följande betalningsmetoder:

Paypal
kreditkort
presentkort
Klarna
Apple Pay
Google Pay
Autogiro:
I händelse av en returnerad autogiro som kunden är ansvarig för debiterar Asado Grillkultur GmbH en fast ersättningsavgift på 3 euro (tre euro). Kunden kan bevisa att ingen skada har uppstått alls eller att den är betydligt lägre än schablonbeloppet. Ovanstående bestämmelser gäller i tillämpliga delar för betalning av inköpspriset för varor som sålts av tredjepartsleverantörer.

Omedelbar banköverföring
Köp på avbetalning
På konto
Konto- och avbetalningsköp är endast möjliga för konsumenter som fyllt 18 år. I övrigt gäller betalningsleverantören Klarnas villkor.

Leveransadressen, hemadressen och faktureringsadressen måste vara identiska och belägna i följande länder:

Tyskland

Betalning med faktura är inte möjlig för tjänster som överförs online (t.ex. programvara för nedladdning) eller för köp av presentkort. Fakturabeloppet förfaller till betalning vid mottagandet av fakturan. Asado Grillkultur GmbH förbehåller sig rätten att i enskilda fall inte erbjuda vissa betalningsmetoder.

Vid betalning med faktura debiteras en engångsavgift på 0 € (noll euro) inklusive tillämplig moms per leverans utöver eventuella fraktkostnader som uppstår för den fullständiga försändelsen. Kunden kommer alltid att informeras separat innan avtalet ingås om denna avgift kommer att debiteras.

Om fakturabeloppet inte betalas på förfallodagen av skäl som kunden är ansvarig för, kommer Asado Grillkultur GmbH att debitera en fast kompensationsavgift på 0 € (noll euro). Kunden kan bevisa att ingen skada alls har uppstått eller att den är betydligt lägre än klumpsumman.

Vid förskottsbetalning och i andra fall där det finns en motiverad anledning kommer Asado Grillkultur GmbH att kontrollera och utvärdera de uppgifter som kunden har lämnat.

Förskottsbetalning
(2) Vissa betalningssätt kan i enskilda fall uteslutas av leverantören.

(3) Kunden får inte betala för varorna genom att skicka kontanter eller checkar.

(4) Om kunden väljer en onlinebetalningsmetod, ger kunden därmed leverantören tillstånd att inkassera de belopp som ska betalas vid tidpunkten för beställningen.

(5) Om leverantören erbjuder förskottsbetalning och kunden väljer denna betalningsmetod, måste kunden överföra fakturabeloppet till leverantörens konto inom fem kalenderdagar efter mottagandet av beställningen. Leverantören reserverar varorna i enlighet därmed i fem kalenderdagar.

(6) Om leverantören erbjuder betalning med kreditkort och kunden väljer denna betalningsmetod, bemyndigar kunden uttryckligen leverantören att inkassera de belopp som ska betalas efter avsändning av delleveranser eller leveranser av varor.

(7) Om leverantören erbjuder betalning med autogiro och kunden väljer denna betalningsmetod, ska kunden ge leverantören ett SEPA-basismandat. Om en betalningstransaktion återkallas vid betalning med autogiro på grund av bristande täckning på kontot eller på grund av felaktigt överförda bankkontouppgifter, ska kunden bära kostnaderna.

(8) Om leverantören erbjuder förskottsbetalning och kunden väljer detta betalningssätt, förbinder sig kunden att betala fakturabeloppet inom 14 dagar från avsändandet av varorna, utan avdrag för rabatt.

(9) Skulle kunden vara i dröjsmål med betalning förbehåller sig leverantören rätten att kräva skadestånd för dröjsmål.

§8
Kvittning och retentionsrätt

(1) Beställaren har endast rätt till kvittning om beställarens motfordran har fastställts rättsligt eller inte har bestridits av leverantören.

(2) Kunden kan endast utöva en retentionsrätt om hans motkrav grundar sig på samma avtalsförhållande.

§9
Förbehåll för äganderätt

Asado Grillkultur GmbH behåller äganderätten till varorna tills full betalning har mottagits.

§11
Garanti för fel och brister

(1) Om kunden är en konsument regleras garantin och ansvaret för defekter i det levererade inköpsobjektet av lagstadgade bestämmelser: I enlighet med detta har köpare i Europeiska unionen, utöver din 30-dagars returgaranti, garantirättigheter under en period av två år från leverans av varorna och kan kräva reparation eller utbyte av de produkter som köpts på Asado Grillkultur GmbH om de visar sig vara defekta eller inte enligt beskrivningen. Om varorna inte kan repareras eller bytas ut inom rimlig tid eller utan svårigheter, kan du kräva återbetalning eller minskning av inköpspriset.

(2) När det gäller begagnade varor kan garantitiden vara kortare än två år.

(3) Om kunden inte är en konsument ska felet avhjälpas genom ny leverans eller nytt fullgörande.

(4) Om kunden inte är en konsument ska preskriptionstiden vara ett år. Detta gäller såvida inga anspråk på skadestånd och ersättning för kostnader i samband med ersättning för skador på kropp och hälsa eller uppsåt eller grov vårdslöshet görs gällande.

§12
Begränsning av ansvar (produkter)

(1) Leverantören är ansvarig för skadeståndskrav från kunden som uppstår på grund av skada på liv, lem eller hälsa eller på grund av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, samt för andra skador som baseras på uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter eller av en av leverantörens juridiska representanter eller ställföreträdande agenter.

(2) Väsentliga avtalsförpliktelser är förpliktelser vars fullgörande är nödvändigt för att uppnå syftet med avtalet.

(3) Leverantören ansvarar för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser som grundar sig på förutsebara skador som är typiska för avtalet, förutsatt att skadan orsakades av enkel oaktsamhet. Denna begränsning gäller inte för skadeståndskrav från kunden som baseras på skada på liv, lem eller hälsa.

(4) Bestämmelserna i produktansvarslagen förblir opåverkade.

(5) I den mån Asado Grillkultur GmbH:s ansvar är uteslutet eller begränsat, gäller detta även för det personliga ansvaret för anställda, representanter och ställföreträdande agenter.

(6) Hyresvärden är inte ansvarig för skador som orsakas av fel eller brister i hyresobjektet, såvida han inte har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller uppsåt.

§13
Krav på skadestånd

(1) I händelse av skada ska skadebeloppet debiteras hyrestagaren.

(2) Hyrestagaren är ansvarig för alla skador som orsakats av att han uppsåtligen
av sin skyldighet att behandla hyresobjektet med omsorg och aktsamhet. Hans vållande jämställs med hans medhjälpares och andra befullmäktigade ombuds vållande. Hyresgästen skall omedelbart anmäla skada till hyresvärden. Hyresvärden har rätt att när som helst, personligen eller genom befullmäktigat ombud, besiktiga objektets skick och låta reparera eventuella skador.

§14
Ångerrätt

(1) Om kunden är en konsument har han rätt till avbokning i enlighet med följande bestämmelser:

(2) Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, tog varan i besittning (eller den sista varan, delleveransen eller delen vid avtal om flera varor i en enhetlig beställning eller leverans av en produkt i flera delleveranser eller delar) eller från den dag då avtalet ingicks, när det gäller digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk databärare (t.ex. CD- eller DVD-skivor), för att ångra utan att ange några skäl.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss:

Asamodo genom
Asado Grillkultur GmbH