Rätt till uppsägning

(1) Om kunden är en konsument har han rätt till ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser:

(2) Ångerrätt

Du har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit varan i besittning (eller den sista varan, delleveransen eller delen vid avtal om flera varor i en enhetlig beställning eller leverans av varor i flera delleveranser eller delar) eller från den dag då avtalet ingicks, när det gäller digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk databärare (t.ex. CD- eller DVD-skivor), för att ångra utan att ange några skäl.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss:

Asamodo by
Asado Grillkultur GmbH
Schweinsbergweg 3
74223 Flein

genom ett tydligt meddelande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda formuläret för uppsägning på vår webbplats eller skicka oss en annan tydlig förklaring. Om du använder detta alternativ kommer vi omedelbart att skicka dig en bekräftelse på mottagandet av en sådan annullering (t.ex. via e-post).

För att ångerfristen ska gälla är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut och att du har returnerat varorna via vårt returcenter online inom den period som definieras nedan.

För ytterligare information om omfattning, innehåll och förklaringar om utövandet av din ångerrätt, vänligen kontakta vår kundtjänst.

(3) Konsekvenser av hävning

Om du frånträder detta avtal ska vi utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

Du måste returnera varorna omedelbart och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal till

Asamodo genom
Asado Grillkultur GmbH
Dr Raid Gharib
Schweinsbergweg 3
74223 Flein

för att returnera eller överlämna varorna. Tidsfristen löper ut om du skickar varorna innan 14-dagarsfristen har löpt ut. Du ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

(4) Undantag från ångerrätten

Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte eller upphör att gälla för följande avtal:

 • för leverans av varor som inte är lämpliga för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har avlägsnats efter leverans eller som har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leverans på grund av sin beskaffenhet;
 • för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i ett förseglat paket om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
 • för leverans av varor som är specialanpassade eller tydligt skräddarsydda för personliga behov
 • för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
 • för tjänster, om Asado Grillkultur GmbH har tillhandahållit dessa i sin helhet och du har bekräftat och uttryckligen godkänt innan du lägger beställningen att vi kan börja tillhandahålla tjänsten och du förlorar din ångerrätt vid fullständig uppfyllelse av avtalet;
 • för tillhandahållande av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal, och
 • för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades när köpeavtalet ingicks, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över.

§13 Uteslutande av ångerrätt

(1) Ångerrätten gäller inte för avtal

 • för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;
 • för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;

(2) Ångerrätten upphör i förtid för avtal

 • för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur på grund av hälsoskydd eller hygien om förseglingen har avlägsnats efter leverans;
 • för leverans av varor om de har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leverans på grund av sin beskaffenhet;
 • för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i ett förseglat paket om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.